Rådgivare i kontakter med Korea och Kina
Sommaren 2000 startade Peter Lindbäck företaget ScanAsia Management Consultants. Med 25 års erfarenhet i Asien kan han erbjuda en unik kompetens för företag som vill etablera sig i Korea eller Kina, eller för företag som redan är etablerade på dessa marknader, men som behöver hjälp med problemlösning.
1976 började Peter Lindbäck att arbeta med agenturer i Korea. Några år senare fortsatte han hos Beijerinvest i samma land. Beijerinvest köptes senare upp av Volvokoncernen och hos Volvo var han med om att lansera mekaniseringsprodukter till Koreas bilindustri. Dessutom inleddes förberedelser för importering av bilar till Korea.
Strax innan olympiaden i Korea 1988 inleddes ett samarbete mellan Daewoo och Volvo lastvagnar där Volvo startade export av lastvagnschassier till Korea. 1996 etablerades Volvo Truck Korea Ltd. med Peter som den förste chefen för detta helägda importörs och försäljningsbolag.   Peter har också suttit med i management-gruppen för samarbetet mellan Volvo Construction Equipment och Samsung. Bland mycket annat var han här med om att designa utbildningspaket.
 
Sommaren 2000 lämnade Peter Korea och flyttade hem till Sverige efter att ha bott i Asien i 25 år. Idag driver han konsultbolaget ScanAsia Management Consultants. Bolagets affärsidé är att hjälpa till med företagsetableringar i Korea eller Kina. Företaget kan också bidra med kunskap för asiatiska företag som vill etablera sig i Sverige eller övriga länder i Skandinavien. Peter kan också fungera som bollplank eller konsult åt styrelser i företag med affärer eller etableringar i Korea och Kina.
För närvarande arbetar ScanAsia Management Consultants med 6 olika nischprodukter som inte tidigare funnits i Korea eller Kina. Ett konkret exempel är svenska nyckelfärdiga villor.
- Det är viktigt att komma ihåg att det i Korea och Kina finns 50-75 miljoner människor med ett mycket stort konsumtionsutrymme, säger Peter Lindbäck. För dessa människor kan högkvalitativa produkter vara mycket intressanta.
 
ScanAsia Management Consultants kommer i framtiden att inrikta sig ännu mer på rådgivning och praktisk hjälp för företag som jobbar med export till, eller import från Kina eller Korea. Peter menar också att det faktum att han börjar uppnå en mogen ålder, endast är en  fördel när det handlar om affärskontakter i Asien.
Att som affärsman komma till länder i denna världsdel utan att ha den rätta kunskapen om landets kultur och sedvänjor, samtidigt som man är ung, är mycket svårt. Det är här ScanAsia Management Consultants kan erbjuda en unik kompetens för företag med funderingar på att etablera sig i Asien.

ScanAsia Management Consultants

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-459002
Fax: 070-5856220


Email:
peterlindback@telia.com

| 13 SENASTE FÖRETAGEN